Acción-flashmob a la Seguretat Social

Que Corri la Veu
Dimarts, 25 Gener, 2011

Acció flashmob a les seus de la Seguretat Social de Barcelona, Madrid i Màlaga amb motiu de la votació de la reforma de les pensions per part del govern espanyol.

El proper 28 de gener,el govern vota una reforma de les pensions que té com objectiu endarrerir dos anys l'edat de jubilació. Aquesta és només una de les moltes polítiques d'austeritat que estan aprovant els governs europeus, sotmesos a les directrius dels mercats financers. La religió fonamentalista de l'austeritat es justidica amb la fal·làcia que no hi ha diners i que per tant totes hem de fer un esforç i apretar-nos el cinturó. Però sabem que sí, que hi ha molts diners, però mal distribuïts. En el cas espanyol mateix, les empreses de l'IBEX35 ha tancat l'any amb un 16,5% més de beneficis respecte l'any passat; la renda de les grans fortunes espanyoles s'ha incrementat un 8,6%, i les despeses militars han crescut. En definitiva, les polítiques suposadament anticrisi estan peptuant una situació de crisi amb una tendència a la polarització social, on les ricas són cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres, amb un deteriorament constant de drets. Per tot això, entre les moltes accions que s'estan preparant, el proper dimecres 26 de gener a les 10h us convidem a participar en una acció flashmob a les seus de la segureat social de diverses ciutats. Porta la teva disfressa d'avi o àvia, Juntes jubilarem aquesta reforma! No ens robaran més drets!
BARCELONA | Av/Marquès d'Argentera, 23 MADRID | C/ Juan Bravo, 49 MÁLAGA | Av/ Pintor Sorolla, 145 + info: http://www.youtube.com/user/r9sm

próximo viernes 28 de Enero el gobierno vota una reforma de las pensiones que tiene por objetivo retrasar dos años la edad de jubilación. Esta es sólo una de las muchas políticas de austeridad que están aprobando los gobiernos europeos, sometidos a las directrices de los mercados financieros. La religión fundamentalista de la austeridad se justifica mediante la falacia de que no hay dinero y por lo tanto todxs tenemos que hac...er un esfuerzo y apretarnos el cinturón. Sin embargo sabemos que sí, que hay mucho dinero, pero mal distribuido. En el mismo caso espanyol las empresas del IBEX35 han cerrado el año con un 16'5% más de beneficios respecto al año anterior, las grandes fortunas españolas han incrementado un 8'6% sus rentas, y los gastos militares han crecido. En definitiva, las políticas supuestamente anticrisis están perpetuando una situación de crisis con una tendencial polarización social donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, con un depojo constante de derechos. Por todo ello, entre las muchas acciones que se están preparando, el próximo miércoles 26 de Enero a las 10h os invitamos a participar en una acción-flashmob en las sedes de la seguridad social de distintas ciudades españolas. Trae tu disfraz de abuelo/a, juntxs jubilaremos esta reforma! No nos robarán más derechos! BARCELONA | Av/Marquès d'Argentera, 23 MADRID | C/ Juan Bravo, 49 MÁLAGA | Av/ Pintor Sorolla, 145 + info: http://www.youtube.com/user/r9sm

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.