Daniel Gómez i els perquès de la Crisi Energètica. Proposant Perspectives i Transició

La Xerrada
Dijous, 30 Maig, 2013
See video

DANIEL GÓMEZ, membre d'AEREN (Associació per a l'Estudi dels Recursos
Energètics) va fer una conferència de divulgació sobre les conseqüències
de la crisi energètica per a la societat. Es parla últimament massa de
crisi econòmica i es deixa en segon pla la situació crítica en què es
troben els recursos naturals.Pel que fa al futur que volem, hi ha
diferents visions en relació a l'ús i abús dels recursos naturals.
Algunes més properes a un "retorn" utòpic a la naturalesa i altres a una
visió apocalíptica a l'estil Mad Max.Els informes de l'Agència
Internacional de l'Energia, que s'actualitzen cada dos anys, adverteixen
de la situació crítica i insostenible de l'ús de recursos i que encara
no s'estan realitzant els canvis mínims per allunyar-nos d'aquestes
tendències.La demanda global energètica s'ha vist modificada sectorialment per causa de la crisi.

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.