INDIGNACIÓ DAVANT LA COMPAREIXENÇA DE FELIP PUIG.

Recull de Notícies
Monday, 3 December, 2012
See video

D'uns anys ençà, la Brigada Mòbil (BRIMO) de la policia de la Generalitat ha esdevingut una banda de caçadors de persones que actua amb la impunitat del que se sap protegit pels poders polítics i judicials, una banda criminal que es dedica a recórrer els carrers a la recerca indiscriminada d'objectius humans als quals disparar, apallissar, ferir i mutilar, una banda la tasca de la qual és instaurar la por i el terror entre una població que surt massivament als carrers a protestar i lluitar pels seus drets cada vegada més retallats: són els camises negres del govern, el seu braç executor, els encarregats últims de silenciar les veus que s'oposen al Règim. Set persones han quedat bòrnies en els darrers anys per pilotades disparades pels escopeters de la BRIMO, centenars han quedat malferides o han estat torturades, i cap dels responsables de tot plegat no ha estat jutjat ni condemnat.

Per tot això, exigim: - Dimissió, inhabilitació i encausament judicial del Consellerd'Interior, Felip Puig, com a responsable màxim de la BRIMO (Brigades Móvils d´Antiavalots) i, per tant de les seves accions. - Prohibició de les bales de goma i de projectils similars, així com dels gasos lacrimògens. - Dissolució de la BRIMO i encausament dels seus membres i del seus caps per no anar identificats com estableix la llei. - Eliminació de les pràctiques policials de persecució per ideologia política, així com les que impliquen a la policia de paisà. - Jutjar al col·lectiu dels 56 escopeters que formen part de la BRIMO per no complir amb la normativa que regeix l'ús de les escopetes i per mutilar i ferir desenes de persones.

Dillluns 3 Decembre 2012
www.rereguardaenmoviment.org
www.stopbalesdegoma.org
www.ojocontuojo.wordpress.com
www.15mbcn.tv

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.