LaTeleNoesToca _ Precintats els equips d'emissió

LaTele
Thursday, 28 November, 2013
See video

Barcelona, 28 de novembre de 2013El dimecres 27 de novembre de 2013 ha tornat a ser precintat de forma irregular l'emissor des d'ons'emet LaTele. És la segona vegada aquest any.De nou, una dotació de Mossos d'Escuadra, acompanyada per una inspectora de telecomunicacions,es van presentar a les 12 del migdia amb una ordre. Aquesta ordre de precinto està dirigida a l'antigaempresa suministradora del servei. Tot i ser advertits de que el nou emissor pertany a una empresadiferent a la que va dirigida l'ordre del cessament d'emissió, han procedit, igualment, al precinte. Enaquests moments, els advocats estàn treballant en un recurs per l'aixecament del precinto, en base aaquestes argumantacions.El passat 14 de juny de 2013 ja es va precintar de forma irregular un emissor des d'on emetíaLaTele, degut a una resolució del Director General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat deCatalunya Aquests equips estan precintats a día d'avui, a l'espera de la resolució del recurs presentatal juny.Imagen de los equipos de emisión precintados este miércoles 27 de noviembreLaTele és un canal de comunicació lliure, autogestionat i comunitari que, des de fa dos anys, emet24 hores al dia pel Canal 37 de la TDT -al Barcelonès i al Maresme- i, per internet, awww.latele.cat. Aquest projecte de l’Assemblea per la Comunicació Social (ACS) es va iniciar al2003 i pretén ser un mitjà audiovisual alternatiu als models de comunicació dominants i una eina detreball per a la lluita social.El reconeixement legal del dret a existir d'aquests mitjans sota la categoria de 'mitjans sense ànim delucre' esta recollit tant a la legislació catalana com a la de l'Estat espanyol, pero no hi ha vies peraccedir a llicènices d'emissió per a aquest tipus de mitjans. Això significa que, avui en dia, lesràdios i televisions comunitàries continuen en una situació de buit legal, marginalitat i indefensió;amb el dret però sense llicència.LaTele vol crear una xarxa estable i eficient on hi participin tan els moviments socials com elsmitjans de comunicació alternatius i lliures. Des d´octubre d´aquest any hem engegat la campanya“Fem volar la mosca. LaTele és teva” amb la intenció d’aconseguir noves col·laboracions iaugmentar el número de sòcies, per tal de continuar fent possible l’emissió de LaTele per la TDT.http://latele.cat/article/latele-arrenca-la-campanya-femvolarlamoscaNo deixarem d'excercir la necessitat individual i col·lectiva d'expressar opinions, crítiques i generarla nostra pròpia informació. #LaTeleNoEsToca.LaTele.

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.