Fonaments del pensament anti-industrial, per Miquel Amorós. Jornades per l'autogestió 2011 Can Piella

Sunday, 24 July, 2011

Miquel AmorósM, Fonaments del pensament anti-industrial.
«El pensament anti-industrial no representa una nova moda o una crítica purament negativa del pensament científic i de les ideologies progressistes. Tampoc és una simple denúncia de la domesticació del proletariat i del despotisme del capital. Va més enllà d’això. És l’estat més avançat de la conciència social i històrica. És una forma determinada de consciència, i la salvació de la nostra època depèn de les generalitzacions que se’n facin.»

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.