#FemVolarLaMosca

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO)

Sota el lema “Fem volar la mosca. LaTele és teva”, LaTele arrenca aquesta setmana una nova campanya de difusió que té la intenció d’aconseguir noves col·laboracions i augmentar el número de sòcies, per tal de continuar fent possible l’emissió de LaTele per la TDT.
 
LaTele és un canal de comunicació lliure, autogestionat i comunitari que, des de fa dos anys, emet 24 hores al dia pel Canal 37 de la TDT -al Barcelonès i al Maresme- i, per internet, a www.latele.cat. Aquest projecte de l’Assamblea per la Comunicació Social (ACS), pretén ser un mitjà audiovisual alternatiu als models de comunicació dominants i una eina de treball per a la lluita social. Amb seu a l’Infoespai, LaTele compta amb pocs recursos humans i materials, s’organitza a través d’assamblees i es defineix per la seva horitzontalitat, autogestió i diversitat.
 
Durant l’últim any, LaTele ha realitzat una reestructuració interna que ha permès tenir una programació estable en la graella d’emissió gràcies a una estreta col·laboració amb diverses persones, col·lectius, festivals de cinema, mitjans lliures o alternatius, productores independents i associacions. Actualment, LaTele emet una sel·lecció d’audiovisuals de La Directa, 15Mbcn.tv, TV animalista i Idem TV, entre d’altres, i realitza l’emissió de diversos programes televisius realitzats per Tele-K o TomaLaTele, a través de la participació en una nova xarxa de mitjans alternatius anomenada TomaLosMedios.
 
El 2013, LaTele es reafirma en l’objectiu de ser la televisió dels moviments socials. Les grans dimensions del projecte, els elevats costos d’emissió i el caràcter voluntari de les tasques a realitzar fan que aquesta televisió alternativa encara no tingui la incidència que, potencialment, hauria de tenir. Per aconseguir-ho, és prioritari que LaTele s’entengui com a una eina de comunicació de reivindicacions i de lluites. D’aquesta manera, LaTele inicia una campanya de contactes amb col·lectius, associacions, cooperatives, productores i festivals de cinema amb la intenció de convidar-los a “fer volar la mosca” i continuar fent possible la presència dels moviments socials a la TDT.
 
LaTele la fem entre totes. Fes volar la mosca!
 
LaTele
Barcelona, 29 d’octubre de 2013

---

CASTELLANO (CATALÀ MÉS AMUNT)

Bajo el lema "Fem volar la mosca. LaTele és teva!" (¡Hagamos volar la mosca, LaTele es tuya!), LaTele arranca esta semana una nueva campaña de difusión que tiene la intención de conseguir nuevas colaboraciones y aumentar el número de socias, para continuar haciendo posible la emisión de LaTele por la TDT.
 
LaTele es un canal de comunicación libre, autogestionado y comunitario que, desde hace dos años, emite 24 horas al día por el Canal 37 de la TDT -en las comarcas catalanas del Barcelonés y el Maresme- y, por internet, en www.latele.cat. Este proyecto de la Assemblea per la Comunicació Social (ACS), pretende ser un medio audiovisual alternativo a los modelos de comunicación dominantes y una herramienta de trabajo para la lucha social. Con sede en el Infoespai (Barcelona), LaTele cuenta con pocos recursos humanos y materiales, se organiza a través de asambleas y se define por su horizontalidad, autogestión y diversidad.
 
Durante el último año, LaTele ha realizado una reestructuración interna que ha permitido tener una programación estable en la parrilla de emisión gracias a una estrecha colaboración con varias personas, colectivos, festivales de cine, medios libres o alternativos, productoras independientes y asociaciones. Actualmente, LaTele emite una selección de audiovisuales de La Directa, 15Mbcn.tv, TV animalista y Idem TV, entre otros, y realiza la emisión de varios programas televisivos realizados por Tele-K o TomaLaTele, a través de la participación en una nueva red de medios alternativos llamada TomaLosMedios.
 
En 2013, LaTele se reafirma en el objetivo de ser la televisión de los movimientos sociales en Catalunya. Las grandes dimensiones del proyecto, los elevados costes de emisión y el carácter voluntario de las tareas a realizar hacen que esta televisión alternativa aún no tenga la incidencia que, potencialmente, debería de tener. Para ello, es prioritario que LaTele se entienda como a una herramienta de comunicación de reivindicaciones y de luchas. De esta forma, LaTele inicia una campaña de contactos con colectivos, asociaciones, cooperativas, productoras y festivales de cine con la intención de invitar a "hacer volar la mosca" y continuar haciendo posible la presencia de los movimientos sociales en la TDT.
 
LaTele la hacemos entre todas. ¡Haz volar la mosca!
 
LaTele
Barcelona, 29 de octubre de 2013


AttachmentSize
cartell-LATELEESTEVA-web.jpg812.31 KB
Fotos-LaTele.zip1.22 MB

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.