El cos de les dones (Il corpore delle done)

Divendres, 14 Gener, 2011
See video

EL COS DE LES DONES és el títol del nostre documental de 25 minuts sobre l'ús del cos de la dona a la televisió. Comencem d'una urgència. La constatació que les dones, les dones reals, estan desapareixent de la televisió i que són reemplaçades per una representació grotesca, vulgar i humiliant. La pèrdua ens sembla enorme: la cancel·lació de la identitat de les dones passa sota la mirada de tots, però sense que hi hagi una reacció adequada, ni per part de les dones mateixes. A partir d'aquí, es va obrir camí la idea de seleccionar les imatges televisives que tinguessin en comú la utilització manipuladora del cos de les dones per explicar el que està passant no només a qui mai mira la televisió, sinó a qui la mira, però "no veu ". L'objectiu és interrogar-se i preguntar sobre les raons d'aquesta cancel · lació, un veritable "pogrom" del qual som tots espectadors silenciosos. Després, el treball va posar de relleu la cancel · lació dels rotros adults a la televisió, l'ús de la cirurgia estètica per cancel · lar cada petjada del pas del temps i les conseqüències socials d'aquesta remoció.
Traducció de Chiara Bagnoli

----

EL CUERPO DE LAS MUJERES es el título de nuestro documental de 25 minutos sobre el uso del cuerpo de la mujer en la televisión. Empezamos de una urgencia. La constatación que las mujeres, las mujeres reales, están desapareciendo de la televisión y que son reemplazadas por una representación grotesca, vulgar y humillante. La pérdida nos parece enorme: la cancelación de la identidad de las mujeres ocurre bajo la mirada de todos, pero sin que haya una reacción adecuada, ni por parte de las mujeres mismas. A partir de aquí, se abrió camino la idea de seleccionar las imágenes televisivas que tuvieran en común la utilización manipuladora del cuerpo de las mujeres para contar lo que está pasando no sólo a quien nunca mira la televisión, sino a quien la mira, pero "no ve". El objetivo es interrogarse y preguntar sobre las razones de esta cancelación, un verdadero "pogromo" del cual somos todos espectadores silenciosos. Luego, el trabajo puso de relieve la cancelación de los rotros adultos en la televisión, el uso de la cirugía estética para cancelar cada huella del paso del tiempo y las consecuencias sociales de esta remoción.
Traduccion de Chiara Bagnoli

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.