e) Reglament espanyol per a les emissores comunitàries

L'Estat central és qui té les competències per establir el reglament general de prestació de servei per part de ràdios i televisions comunitàries o sense ànim de lucre, així com per determinar les condicions tècniques per a aquests mitjans. I a partir d'aquesta regulació, són les comunitats autònomes les que han de regular les condicions per a concedir llicències d'emissió i les condicions de funcionament. Ni a nivell espanyol ni a nivell català s'han aprovat encara aquests reglaments, però sí que han començat a circular ja esborranys i projectes.

L'esborrany de reglament de servei, estableix que la concessió de llicències serà per concurs públic, per a entitats sense ànim de lucre, i repeteix algunes de les consideracions generals ja incloses a la llei. L'esborrany de reglament tècnic que s'està discutint a nivell espanyol estableix potències d'emissió molt limitades per als mitjans lliures i comuntaris. La cobertura no podrà superar un terme municipal i, en poblacions de més de 100.000 habitants, no pot superar el 30% de la població. La potència màxima per a televisions seria de 8w per a poblacions de menys de 100.000 habitants i de 25w per a les més grans (però sempre sense poder cobrir més del 30% de la població). Per a les ràdios, es proposa una potència màxima de 25w. Es pretén, per tant, limitar la comunicació lliure a baixes cobertures, per a poca població.

Des de la ReMC s'està treballant en la presentació d'esmenes al reglament de servei i esmenes al reglament tècnic, que sembla que no s'aprovaran abans del canvi de legislatura. L'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries ha presentat també una resolució contra aquests projectes de reglament.

AdjuntMida
reglamentoservicio-catsi.pdf79.37 KB
reglamentotecnico-catsi1.pdf97.05 KB
alegacionesreglamentoservicio.pdf59.56 KB
alegacionesreglamentotecnico.pdf50.26 KB
resolucion_congreso_amarc.pdf6.78 KB

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.