d) Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual

Al 2010 s'aprova al Parlament espanyol una llei de l'audiovisual que reconeix per primer cop els mitjans comunitaris sense finalitat comercial. Com en el cas català, es tracta d'un reconeixement marginal, enmig d'una llei que consagra la liberalització de la comunicació audiovisual sota un model de comercialització i concentració empresarial.

Les ràdios i televisions lliures i comunitàries, especialment a través de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), van tenir una activitat intensa en relació a la llei, amb la presentació d'esmenes a l'avant-projecte de llei, que van ser recolzades en part per alguns partits polítics (ERC, IU-IC/verds, BNG, CiU), tot i que en la seva majoria no es van incorporar a al llei. A més hi va haver també certa coordinació amb altres entitats, com el Sindicat de Pediodistes, que van donar suport a les propostes de la ReMC, i es va tirar endavant una campanya pel dret a la comunicació, El poder de la comuniació és el teu dret.

A diferència de la llei catalana, en l'espanyola s'estableix l'obligació de reservar espai radioelèctric per als mitjans sense ànim de lucre, tot i que sense especificar en quines condicions de cobertura. Per contra, se'ls prohibeix qualsevol mena de publicitat o patrocini i se'ls limita el pressupost (màxim de 100.000 euros anuals en el cas de les televisions i de 50.000 euros per a les ràdios).

Després d'aquest reconeixment, queda pendent l'aprovació del Reglament General i el Reglament Tècnic per a aquestes emissores comunitàries no comercials.

AdjuntMida
esmenes_remc_a_lavant-projecte_de_llei_de_laudiovisual_espanyola.pdf2.34 MB
esmenes_dels_partits_politics_referents_a_mitjans_comunitaris.pdf2.34 MB
ley_general_de_la_comunicacion_audiovisual.pdf848.15 KB

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.