b) Decret de la Generalitat de Catalunya de regulació dels mitjans sense ànim de lucre

Al desembre de 2009, gairebé cinc anys després de l'aprovació de la Llei de l'Audisual de Catalunya, la Generalitat va presentar un primer esborrany del decret que havia de regular els mitjans sense ànim de lucre: el procediment per obtenir la llicència d'emissió, les obligacions de programació, les responsablitats editorials, etc. La presentació es va fer al Palau Robert, amb la participació de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, el CAC, mitjans lliures, mitjans privats i acadèmics. Finalment, però, l'esborrany es va quedar en això, en esborrany, i el nou govern de la Generalitat ja ha anunciat que no desenvoluparà aquesta regulació fins que no estiguin els reglaments tècnics que s'han aprovar a Madrid.

En tot cas, l'esborrany de drecret va comptar amb l'oposició de les ràdios i televisions lliures i comuntàries catalanes, que van presentar diverses al·legacions i van coordinar-se per oposar-se a les condicions establertes en el decret. Els punts més polèmics del decret van ser les escasses garanties que es donaven a els mitjans lliures, el no reconeixement dels mitjans que ja porten fins a trenta anys d'emissió, les nombroses càrregues burrocràtiques i econòmiques que se'ls exigien, inassumibles per a molts mitjans amb pocs recursos, i les obligacions de control editorial concentrat en una sola persona. Tot plegat, una regulació que podria acabar sent més perjudicial per a les ràdios i televisions lliures i comunitàries que la no regulació.

La major part de les al·legacions presentades per diversos col·lectius no van ser ateses, tot i que finalment no es va aprovar cap text. Aquí podeu veure les al·legacions que va presentar l'ACS, la resposta de la Direcció General de Mitjans i Serveis Audiovisuals, i la posterior resposta de l'ACS. S'ha de destacar també la ferma oposició de l'Assosicació Catalana de Ràdio, que agrupa les ràdios comercials, a qualsevol regulació de les ràdios sense ànim de lucre.

AdjuntMida
projecte_de_decret__serveis_de_comunicacio_audiovisuals_sense_anim_de_lucre_21_6_2010.pdf28.02 KB
resposta_mitjans_lliures_a_cac_i_direccio_general.pdf18.93 KB
esmenes_acs__agost.pdf76.81 KB
resposta_de_lacs_a_la_direccio_general.pdf67.47 KB
resposta_de_la__direccio_general.pdf148.55 KB
octaveta_adhesions.pdf719.17 KB

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.