¿Unnatural Disasters? / Desastres naturals?

Aigua
Dissabte, 9 Abril, 2011

(english below)

Primera Part Sons de Canvi:
DESASTRES NATURALS?
(4 mins)

“Si us plau. Mireu darrera el que veieu. La primera imatge potser no és la real.”
Amade Sucá, Mozambique

“Ara la terra és morta, no produeix res.”
Pagès, Mozambique

Sons de Canvi és una sèrie de curtmetratges que exploren el canvi climàtic, el canvi social i les maneres que les persones comprenen, enfronten i es comprometen amb el canvi. La primera pel·lícula curta “Desastres Naturals?” mostra com les inundacions a Moçambic van ser amplificades per les polítiques hídrauliques regionals i els residus de les guerres, creant una complexitat de reptes.

---

Part One
Sounds Like Change:
UNNATURAL DISASTERS
(4 mins)

“Please. Look behind what you see, the first picture may not be the real one.”
Amade Sucá, Mozambique

“Now the earth is dead. It doesn't produce anything.”
Farmer, Mozambique

Sounds Like Change is a series of short films exploring climate change, social change and the ways that people understand, deal with and organise change.

The first short film “Unnatural Disasters” shows how sucessive floods in Mozambique were amplified through regional hydropolitics and remnants of war, creating a complexity of long term challenges.

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.