Per les venes del capital corre aigua: capitol ú (English Subt)

Aigua
Dijous, 15 Març, 2012

Primer capítol de la sèrie de conflictes hídrics realitzats conjuntament per la Xarxa Nova Cultura de l'Aigua i LaTele:
"Per les venes del capital corre aigua"
Capítol ú: La mineria de potassa de Sallent contamina el riu Llobregat. Contaminació o Acomiadaments?
www.xnca.org

New series we hope to continue doing with the Catalan Network for a New Culture of Water: "Through the veines of capital runs water!"
Chapter 1: The mine of Potassa salinates the Llobregat Riber: pollution or job losess?
www.xnca.org

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.