3. Regulació dels drets d'autor

La regulació dels drets d'autor condiciona en gran mesura la capacitat i les formes de circulació de la cultura, del coneixement, dels continguts. És un aspecte que afecta les ràdios i televisions lliures i comunitàries, que es veuen sotmeses periòdicament a reclamacions per part de les societats de gestió de drets, així com a altres espais o mitjans de difusió de continguts on line.

A l'estat espanyol, la legislació sobre aquests temes, com a la resta d'Europa, ha anat canviant el que era un model pensat per a la protecció dels autors, on es parlava de drets d'autor, a un model on es parla de propietat intel·lectual, pensat per a la protecció de la propietat i els interessos dels posseïdors de drets, siguin autors o, més sovint, empreses de producció i distribució audiovisual, mitjans, grans editorials, etc.

La regulació espanyola, amb la Llei de Propietat Intel·lectual i la famosa Llei Sinde (provisió addicional 43 de la llei d'Economia Sostenible), no fa més que seguir les directrius establertes en organismes internacionals, on les grans empreses que acumulen grans estocs de propietat intel·lectual, han fet valdre els seus interessos per aconseguir una regulació que protegeixi la seva posició de domini davant els canvis que introdueix internet i altres tecnologies digitals (tal i com explica Lessig en el seu llibre Free Culture). Així, la major part de les normes que s'han anat aprovant a Europa i Espanya estaven ja plantejades en l'Acord sobre Começ de Propietat Intel·lectual de 1994 (TRIPS), i recollides al 1996 en el tractat de l'Organització Mundial de Propietat Intel·lectual.

Enfront aquesta regulació cada cop més restrictiva, han anat sorgint diverses campanyes i propostes alternatives, entre les que destaquem l'us de llicències creative commons, i la Carta per a la Innovació, la Creativitat i l'Accés al Coneixement.

Podeu trobar més informació sobre aquests temes a La Ex (ex-eXgae)

En aquests enllaços podeu trobar també informació sobre la ley Sinde i les campanyes d'oposició a la llei:

Campanya contra la ley sinde

La Lista de Sinde: Campanya contra la creació d'una comissió amb potestat per tancar pàgines web que facilitin enllaços. 

Campanya No les Votes: no votis als partits que han aprovat la Ley Sinde 

Una anàlisi molt interessant sobre la Ley Sinde, al blog d'Antonio Delgado

AdjuntMida
ley_propiedad_intelectual.pdf326.48 KB

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.