1. Regulació dels mitjans lliures i comunitaris

Els mitjans lliures i comunitaris són una garantia per a l'exercici de la llibertat d'expressió i el dret a la informació i la comunicació. En el cas de la ràdio i la televisió, la creació i manteniment d'aquest tipus d'emissores, però, està greument limitat per la legislació que, tant en el cas català com l'espanyol, figura entre les més endarrerides d'Europa.

En aquest apartat s'hi recull la legislació catalana, espanyola i europea que afecta a les ràdios i televisions lliures i comunitàries, considerades en termes legals com mitjans audiovisuals del tercer sector, mitjans comunitaris o mitjans privats sense ànim de lucre. Hi trobareu també la informació sobre les accions que s'han fet des dels propis mitjans lliures, i en especial des de l'ACS, en relació a les lleis que s'han adoptat en els darrers anys.

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.